Locatie & Route

Als locatie is gekozen voor het centrum Den Haag.